Çözümlerimiz

Bu hizmetimiz sayesinde; yatırım yapmayı planladığınız sektörle ilgili yapılan başvuruları izliyor, sektör hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlıyor, aynı zamanda TÜRKPATENT tarafından bültende yayınlanan marka başvurularını sizler için raporlayıp, ilgilendiğiniz pazara ait yenilikler ile ilgili sizleri bilgilendiriyoruz.

• Patent ve Faydalı Model nedir ?
• Patent, Faydalı Model tescil kriterleri ve süreçleri
• Ulusal ve Uluslararası Patent tescil süreçleri
• Tübitak 1602 patent teşvikleri
• Uygulamalı Patent Araştırma
• Fikirden patent tesciline uzanan sürecin örneklerle incelenmesi

• Firmanız tarafından sınai mülkiyet haklarınıza ilişkin ihtilaflar, üçüncü kişiler ile ilişkili hak ve yükümlülükleri tesis eden işlemlere dair sorularınız, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, ilgili mevzuat ve resmi kurum uygulamaları doğrultusunda cevaplanacaktır.

• Sınai mülkiyet haklarınıza ilişkin tarafınızca üçüncü kişilerle yapılacak görüşmelerden evvel ihtiyacınız olan bilgi ya da belgeler tarafınıza yazılı olarak iletilebilecek; talebiniz olması halinde bu görüşmelere ya da hazırlık çalışmalarına hizmet sözleşmesi kapsamında katılım sağlanacaktır.

İşletmeler için ürünlerini tanıtmak ve yeniden tercih edilmesini sağlamak için bir araç olan markanın bilinirlik düzeyi, dikkate alınması gereken kıstaslardan biridir. Toplumun markanıza ne kadar aşına olduğunu, markanızı ne kadar iyi tanıdığını ortaya çıkaran ve ürün ve hizmetlerinizi sunarken marka bilicini oluşturan en önemli çalışmalardan biri bilinirlik araştırmalarıdır. Bu kapsamda bilinirlik araştırmaları hizmeti markalara konumlandırma ve sonrasında gerçekleştirdikleri geleneksel ve dijital iletişim aktivitelerinin etkinliğini ölçümleme ve yol haritası çizmelerinde akıllı ve dinamik çözümler sunmaktadır.

Bilinirlik Araştırmaları Hizmeti; marka tescil araştırmaları, marka sağlığı araştırması, marka konumlandırma, pre ve post reklam araştırmaları, lansman etkinliği ölçümlemesi, sponsorluk etkinliği ölçümlemesi, sosyal medya dinleme ve web video / viral video araştırmaları gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla farklı sektörlerden işletmelere verilen desteklerin alınması konusunda verilen danışmanlık hizmetidir.

Bu kapsamda KOSGEB destekleri içerisinde Kobilerin gelişimi için mikro ölçekten büyük ölçeğe kadar farklı sektörlerden işletmelerin;

• KOBİ Gelişim Destek Programı,
• Genel Destek Programı,
• AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
• KOBİ Proje Destek Programı

İçerisinde; patentin genel kavram ve süreçlerini, uygulamalı patent araştırmasını barındıran, uygulamalı bir eğitim paketidir. Bu eğitim; AR-GE yapan, AR-GE Merkezi olma sürecinde olan veya yeni AR-GE merkezi olmuş firmalar için tasarlanmıştır.

Kalite, çevre, gıda güvenliği ve iş güvenliği başta olmak üzere işletmelerinizin birçok belgelendirme ihtiyaçlarını karşılayan, ülkemizde özel sektör kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının küresel ve bölgesel ölçekteki güçlü rakipleriyle rekabet etmelerini sağlayacak; ürün, sistem ve personel belgelendirmesi ile, eğitim, muayene ve gözetim hizmetleri konusunda; uzun soluklu çözümler sunmakta olan hizmettir.

Belgelendirme ihtiyaçlarınız için…

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 13485 Medikal Sektörü Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
• TSE Ürün ve Hizmet Yeri Belgelendirme
• CE Markalaması

Önemli bir iş stratejisi olan pazar araştırması piyasa sunulan veya sunulacak olan ürün ya da hizmetin karlılığının hesap edilebilmesi, tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin alışkanlıkları doğrultusunda pazarla ilgili güvenilir araştırma çözümleri sunmaktadır.

Rekabetçiliğin korunmasında önemli faktör olan pazar araştırması hizmeti faaliyet gösterdiğiniz ürün veya hizmetin sunulduğu pazarda, ürün veya hizmet yelpazesini genişletmekten, yeni bir pazara girmeye, müşteri hedef kitlesini genişleterek pazar payını büyütmeye kadar birçok çalışmayı içerisinde bulunduran hizmettir.

Pazar araştırması hizmeti; pazar büyüklüğü hesaplamaları, pazar fizibilite çalışmaları, pazara giriş araştırması, kobi araştırmaları gibi birçok çalışmayı içerisinde barındırmaktadır.

İnsanların gördüğü ve kullandığı şeylere bir isim vermesiyle başlayan marka yolculuğu, bugün dijital dünyanın da hayatımıza girmesiyle önemli bir boyut kazandı. Baktığımız her yerde, elimizi attığımız her eşyada markalar hayatımızın içinde. Hatta kişiler bile bir marka gibi yönetilmeye başladı.

“Doğru, yaratıcı, akılda kalıcı, dikkat çeken ve müşterilerinizle bağ kurabileceğiniz” bir marka ismi bulmak herkes için çok önemli hale geldi. Bu da bir çok soruyu beraberinde getirdi…

Markam nasıl olmalı? Marka isminin ürün/hizmet başarısına etkisi nedir? Bulduğum marka, tescile uygun mu? Hem stratejik açıdan doğru hem de yaratıcı bir isim nasıl bulunur?

MARKART hizmetimizle size tüm bu sorularınızın cevabını veriyoruz…

Nasıl?

1.Araştırma

İyi bir marka olmak ihtiyaçlara cevap vermeyi gerektirir. Tüketicinin markayla ilk temas kurduğu anlardan biri marka ismidir ve marka ismi tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması tüketicinin markaya yaklaşmasını sağlayan ilk adımdır. İhtiyacı keşfetmek yalnız başına yeterli olmayacaktır. Bu ihtiyaca rekabet nasıl cevap veriyor bakmalı, rakiplerin yakından incelenmesi ve tanınması sağlanmalıdır.

2.Premium mu? Kitler pazarı mı?

İş stratejisi belirlendikten sonra isim özelindeki stratejiye geçilir. İsmin algısının Premium pazara mı yoksa kitle pazarına mı hitap edeceği belirlenmelidir. (Tabi ki Premium olmanın ve kitle pazarına hitap etmenin de kendi içinde derecelendirmeleri mevcuttur.)

3.Tanımlayıcı, Metaforik veya Soyut…

Direkt olarak kategoriye yönelik somut ve tanımlayıcı isimlendirme yapmak tüketici tarafında algılamayı kolaylaştırsa da taklit edilme olasılığı yüksektir. Metaforik isimler ise direkt olarak tanımlamamasına rağmen dolaylı yoldan ismin ne için var olduğunu anlatır. Amazon metaforik isimlere iyi bir örnektir. Direkt olarak bir alışveriş platformunu anlatmıyor olsa da aranılan her şeyin bulanabileceğini hissettirmektedir. Son olarak soyut isimler aslında var olan tüm kelimelerin de tüketilmesiyle bugün en çok başvurulan yöntemlerden biridir. Bu isimler çeşitli kelimelerin bozulup markanın imajına uygun olarak türetilmesiyle veya yine marka imajına uygun harflerin seçilerek bir kelime yaratılmasıyla oluşturulur. İsimlendirmenin belki de en zor yöntemlerinden biridir.

4.Morfoloji

Tüm bunlarla birlikte ismin morfolojisi de önemli bir kriterdir. Bu kapsamda ismin kaç kelimeden, kaç harften oluşacağı belirlenmelidir. Bu da yine sektöre ve işe göre değişmektedir. Örneğin; hızlı tüketim ürünlerinde yaratılacak bir isim için 5-6 harften oluşan, herkes tarafından çabuk ve kolay söylenebilecek bir isim tercih edilmesi daha uygun olurken, Premium segmentte hizmet verecek bir otel için daha uzun ve daha ağır bir okunuşa sahip bir isim daha uygun olmaktadır. Bir markanın morfolojik yapısı aynı zamanda bir aileye aitliğini veya bir kategoriye aitliğini anlatabilir. Örneğin; Apple firmasının ürünlerinin başına koyduğu i harfidir. Bu kullanım marka özeli iPad, iPod, iTunes gibi görülürken sektörel anlamda da artık bir ürünün teknolojik olduğunu anlatmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Son olarak harflerin kullanımı oldukça önemlidir. Sert ve maskulin isimler istendiğinde K,T,Z vb. sert sessiz harflerinin geçtiği isimler tercih edilirken feminen veya daha yumuşak tonda olması istenen isimlerde O,S,V gibi harfler tercih edilebilir. Yine sesli harflerin seçiminde okunuşları göz önünde bulundurulmalıdır.

5.Coğrafyada Kullanılan Dil

Bulunan isimlerin kullanılacağı coğrafyada kötü bir anlama gelmemesi veya okunuşunun mümkün olup olmaması oldukça önemlidir. Teknoloji markası ismi olan Xiaomi’nin çoğu kişi tarafından farklı farklı okunması veya tam olarak adının nasıl okunduğunu bilmedikleri için yaşadıkları kafa karışıklığı buna iyi bir örnektir. Buna başka bir örnek de; yüksek kalite banyo ürünleri üreticisi Geberit’in marka isminin Türkçe ’de kötü bir anlama gelmesidir.

Doğru bir marka ismi bulmak başta da belirtildiği gibi meşakkatli bir iştir. Ancak markanın da temelini oluşturur. Bu nedenle doğru ismin yaratılması bir strateji işidir. İyi planlanmalı ve marka yatırımlarına başlandığında uzmanlardan yardım alınmalıdır.